Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2021/02: VŘ – Cyklostezka Újezd u Brna – Žatčany (20.1.2021)

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Újezd u Brna – Žatčany“ včetně projednání se správci infrastruktury a dotčenými orgány státní správy v požadovaném rozsahu. Cílem řešení je odvedení cyklistické dopravy ze silnice II/416 Žatčany – Újezd u Brna na samostatnou komunikaci. Předpokládá se, že cyklostezka bude sloužit jak běžnému dojíždění do zaměstnání nebo do školy, tak pro rekreační místní dopravu. Cyklostezka se stane součástí cyklotrasy č. 5062 Blučina – Újezd u Brna dle značení Klubu českých turistů v mírně pozměněné trase a nahradí úseky nezpevněných povrchů.

22.1.2021:
Na základě podnětu jednoho z uchazečů upravujeme termín pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na 31. 12. 2021.
Upravená smlouva o dílo je zde.

Přílohy