Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2021/01: VŘ – Projektová dokumentace – Intenzifikace ČOV – Újezd u Brna (14.1.2021)

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavby, specifikované níže v této zadávací dokumentaci.
Projektové dokumentace budou řešit stavební a provozní objekty, vymezené ve studii s názvem „ČOV ÚJEZD U BRNA Studie“, vyhotovené společností VEGA spol v.o.s. Jiráskova 219/12, 602 00 Brno IČO: 60700220, která tvoří jako příloha této výzvy součást zadávacích podmínek této veřejné zakázky. Zadavatel rozhodl, že předmětem této zakázky jsou projekční práce, řešící stavbu ve variantě pro 6000 EO dle studie zpracované společností VEGA spol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČO: 60700220.
Členění stavebních a provozních objektů se při tvorbě projektové dokumentace může měnit, rozsah projektovaných stavebních prací by však měl být zachován.
Rozsah území, které bude řešeno v rámci tvorby projektových dokumentací je vymezeno v situačním plánku v příloze ve variantě pro 6000 EO dle studie zpracované společností VEGA spol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČO: 60700220.
Veřejná zakázka zahrnuje vyhotovení dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a činnosti spojené se získáním vyjádření DOSS a SIS a rovněž spojené se získáním společného územního rozhodnutí a stavební povolení a zastupování v příslušném řízení.
Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace a v technických podmínkách vymezené ve studii s názvem „ČOV ÚJEZD U BRNA Studie“, vyhotovené společností VEGA spol v.o.s. Jiráskova 219/12, 602 00 Brno IČO: 60700220, která tvoří jako příloha této výzvy součást zadávacích podmínek
této veřejné zakázky.

Přílohy