Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020/30: VŘ – Rozšíření a rekonstrukce komunikace s výstavbou parkovacích míst k MŠ (24.10.2020)

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.