Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020/25: VŘ – Zateplení objektu č.p. 1074 na pozemku parc. č. 74/2, k.ú. Újezd u Brna

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v předpokládané hodnotě do 500.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.