Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020/19: VŘ – Prodloužení kanalizace a zaokruhování vodovodu – nová výzva (5. 8. 2020)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení kanalizační stoky a zaokruhování vodovodu. Dále zahrnuje všechny náklady s plněním díla spojené – vytyčení sítí, zabezpečení výkopů, odvoz a uložení odpadů, uvedení povrchů pozemků dotčených stavbou do původního stavu apod. Dílo bude provedeno podle projektových dokumentací, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o projektové dokumentace s názvy: 


„Kanalizace a vodovod Újezd u Brna, prodloužení kanalizační stoky „DA“ k pozemku . p.č. 1908/2 a zaokruhování vodovodního řadu „5“ do ul. Wolkerova“. Zpracovatelem PD je Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587. Rozsah řešeného území: Územní se nachází na ul. Rychmanovská v Újezdě u Brna.

SO01: Stavba kanalizace povede od šachty Š46 (DA) ST 0,000, až po šachtu Š48 (DA) Délka stavby bude cca 60,6 m.

SO02: Vodovod se napojí na hydrant H1 (5) před parcelou p.č. 1926 a dále bude pokračovat na p.č.1908/5 na ul. Wolkerova, kde se napojí na hydrant H1 (3-1). Tímto spojením dojde k zaokruhování vodovodní sítě. Délka liniové stavby je cca 129,1 m.

„Kanalizace a vodovod Újezd u Brna,  prodloužení kanalizační stoky „DA“ a vodovodního řadu „5“ k p.č. 1927“.  Zpracovatelem PD je Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587. Rozsah řešeného území: Územní se nachází na ul. Rychmanovská v Újezdě u Brna.

Stavba kanalizace povede od šachty Š44 (DA) ST 0,000, až po šachtu Š46 (DA) Délka stavby bude cca 61,4 m.

Vodovod začíná před RD č.p.687 a končí poblíž parcely p.č.1926. Délka liniové stavby je cca 81,4 m.

Veškerou projektovou dokumentaci si můžete stáhnout pomocí odkazu – www.uschovna.cz/zasilka/BDR8C3GZDM8D3PTC-XFD, příp. kód zásilky je BDR8C3GZDM8D3PTC-XFD.

Přílohy