Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Využití pozemku parc. č. 4913, k. ú. Újezd u Brna

Vzhledem ke snahám zkreslit výsledek hlasování pomocí anonymních serverů byla anketa předčasně ukončena 16.8.2022. Skutečný výsledek po odstranění neplatných hlasů je pro obě odpovědi následující:

pro volbu pronajmout pozemek pro záměr farmy – je skutečný počet hlasů 331

pro volbu ponechat pozemek v původní podobě – je skutečný počet hlasů 131.

Děkujeme všem, kteří se do ankety seriózně zapojili a nebo zaslali své podněty na e-mail.

Vážení spoluobčané,

na základě žádosti Farmy u Staré hory probíhají jednání ohledně případného pronájmu pozemku parc. č. 4913, k. ú. Újezd u Brna, viz. obr. níže. Stávající farma se nachází na pozemcích určených pro výstavbu, a proto hledá místo, kam by se přesunula. Rádi bychom znali Váš názor na zbudování farmy v novém místě, proto prosíme o Vaše vyjádření, případně o sdělení Vašeho názoru e-mailem na adresu: sekretariat@ujezdubrna.cz, a to do 18. 8. 2022. Za Vaše zapojení do ankety či zaslání Vašeho vyjádření velmi děkujeme. 

Využití pozemku parc. č. 4913, k. ú. Újezd u Brna (aktualizováno)

  • pronajmout pozemek pro záměr farmy (72%, 331 Hlasy)
  • ponechat pozemek v původní podobě (28%, 131 Hlasy)

Počet hlasujících: 462

Nahrávání ... Nahrávání ...

Pro zpřesnění uvádíme, že se pozemek skládá ze dvou částí – zemědělské půdy a lesíka. Farma u Staré hory uvažuje o využití zemědělské půdy na pastvinu a část lesíka chce revitalizovat a zpřístupnit veřejnosti (naučná stezka, posezení a další aktivity). Velká část lesíka zůstane zachována v původní podobě pro divokou zvěř.