Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřad Pro občany O městě Kontakty Vyhláška o stejnokrojích strážníků

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  MĚSTA Č. 1/2008

o podrobnostech stejnokroje strážníků

Městské policie Újezd u Brna a jeho nošení

  Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 10. 3. 2008  usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s §  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČL. 1

Podrobnosti o stejnokroji

Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:

a)  Kalhoty černé barvy

b)  Tričko černé barvy s nápisem na zádech a na prsou „Městská policie“

c)  Košile bleděmodré barvy na rukávu znak města nápis „Městská policie“

d)  Bunda černé barvy – na rukávu znak města a nápis „Městská policie“

e)  Boty černé barvy

f)  Čepice černé barvy

g)  Pracovní kombinéza černé barvy s nápisem na zádech a na prsou „Městská policie“

h)  Polokošile krátký rukáv stř. modré barvy, na rukávu znak a název města a nápis „Městská policie“

i)  Bermudy černé barvy, na boku s nápisem „Městská policie“

Čl. 2

Podrobnosti o nošení stejnokroje

(1)  Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi civilního či jiného oděvu

(2)  Podrobné vyobrazení výzbroje a výstroje strážníka Městské policie je obsažena v příloze této vyhlášky – fotodokumentace výzbroje a výstroje MP Újezd u Brna

ČL. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 4. 2008.

  Karel Hradský          ThDr. Jan Hradil, Th.D.

místostarosta města             starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:  14. 3. 2008

Sejmuto z úřední desky dne:    1. 4. 2008