Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpočtový výhled

Projednáno v Radě města dne 12. 12. 2011.

Schváleno Zastupitelstvem města dne 12.12.2011.

Rozpočtový výhled v tis. Kč 
– Město Újezd u Brna
                       Rok
č.ř.20132014201520162017
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.1.4120394128872838
P1Třída1Daňové příjmy – ř. 401024927244582579125791
P2Třída2Nedaňové příjmy – ř. 402010612119501161811618
P3Třída3 Kapitálové příjmy – ř. 403055454545
P4Třída4Přijaté dotace – ř. 40403000300010001000
PPříjmy celkem (po konsolidaci) – ř. 4200385943945338454384540
V1Třída5Běžné /neinvestiční/ výdaje – ř. 421033560337503383033950
V2Třída6Kapitálové /investiční/ výdaje – ř. 42204500450020002000
VVýdaje celkem (po konsolidaci) – ř. 4430380603825035830359500
Příjmy z financování
P5úvěry krátkodobé /do 1 roku/ – 8113
P6úvěry dlouhodobé – 812325001000
P8příjem z vydání krátkodobých dluhopisů – 8111
P9příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů – 8121
P10ostatní (aktivní likvidita) – 8117, 8127
+FPS až P10Příjmy z financování celkem25001000000
Výdaje z financování
V3splátka jistiny krátkodobých úvěrů – 8114
V4splátka jistiny dlouhodobých úvěrů – 8124321332572673513
V5splátka jistiny krátkodobého dluhopisu – 8112
V6splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu – 8122
V7ostatní (aktivní likvidita) – 8118, 8128
-FV3 až V7Výdaje z financování celkem3213325726735130
BP-V+/-FHotovost běžného roku bez PS-179-1054-4919910
CA+BHotovost na konci roku39412887283848290