Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podporované formáty datových zpráv

*.DGN – uložení technické dokumentace – výkresů, map, schémat, 3D modelů apod.
*.DOC, *.DOCX – textové dokumenty
*.DWG – nativní formáty souborů programu AutoCAD
*.FO/.ZFO – FO je přípona souboru slouží k uložení dat do XML formátu, ZFO je nativní formát typu XML aplikace
*.HTML/.HTM – textové soubory
*.ISDOC/*.ISDOX – např. elektronická fakturace
*.JPG, *.JPEG, *.JFIF (ISO/IEC 10918) – statický obrazový dokument
*.ODP, *.ODS, *.ODT – formáty určené pro ukládání a výměnu dokumentů vytvořených kancelářskými aplikacemi
*.PDF (*.PDF/A, ISO 19005) – statický textový dokument a statický kombinovaný textový a obrazový dokument podepsaný a nebo nepodepsaný
*.PNG (ISO/IEC 15948) – statický obrazový dokument
*.RTF – formát souboru pro uložení textu
*.TIF, *.TIFF (revize 6 – nekomprimovaný) – statický obrazový dokument
*.TXT – standardní textový dokument, který obsahuje neformátovaný text
*.XLS, *XLSX – přípona souborů specifikace Office Open XML vytvořených v aplikaci Microsoft Excel
*.XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD – databázový formát
*.XML podle schématu XML pro vytvoření datového SIP balíčku stanoveného národním standardem  – formát metadat pro elektronický systém spisové služby