Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monika Flussová

Pozemky a nemovitosti

⇒ tel: 544 229 044
⇒ mobil: 602 540 398
⇒ e-mail: stavebni@ujezdubrna.cz
⇒ vedení poplatků za užívání veřejného prostranství
⇒ reklamní poutače
⇒ nájmy nebytových prostor
⇒ vstupy do komunikace
⇒ záměry o pronájmu, směně a prodeji pozemku
⇒ rozhodnutí o povolení výherních hracích přístrojů
⇒ územní identifikace (změna názvu ulice, adresní místa apod. – při volbách a nesouladech)
⇒ vyřizování věcí ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, ochrany přírody, myslivosti, rybářství a další, komise životního prostředí (rozhodnutí o kácení dřevin)