Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ing. Petra Burešová

Posuzování stavebních projektů

⇒ tel: 544 229 044
⇒ mobil: 602 528 709
⇒ samostatné posuzování projektů staveb, technologických zařízení, projednávání projektových dokumentací a podkladů se zainteresovanými orgány
⇒ zajišťování a příprava podkladů pro výkon územního plánování
⇒ zapracování tras inženýrských sítí dle zaměření skutečného provedení do geografického systému města a informace pro občany k infrastruktuře města v současné elektronické podobě
⇒ smlouva o právu provést stavbu
⇒ rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu
⇒ rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
⇒ zastupování města ve věcech určení hranic