Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 6. 10. 2020

  1. Městský úřad Újezd u Brna oznamuje občanům, kteří mají zájem zúčastnit se II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 9. a 10. října 2020 a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, aby nejpozději do 8. října 2020 nahlásili u paní referentky Nykodýmové na tel. 725 171 854 jméno, příjmení, rok narození, adresu trvalého pobytu, telefonní kontakt a u bytových domů apod. vchod a č. bytu. Členové volební komise se dostaví s přenosnou urnou v pátek 9. října 2020 v odpoledních hodinách. Dále upozorňujeme, že lidé v izolaci a karanténě mohou využít zvláštních způsobů hlasování:
  • hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in hlasování: ve středu 7. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin (lokalita před hlavním vstupem do areálu Brněnského výstaviště, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno:přehled umístění volebních stanovišť naleznete na webových stránkách města)
  • hlasování v uzavřených pobytových zařízeních: ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 hodin a v pátek 9. 10. 2020 od 7:00 do 18:00 hodin
  • hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky: v pátek 9. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. 10. 2020 od 7:00 do 14:00 hodin. Hlásit zájem volit do zvláštní přenosné volební schránky lze do čtvrtka 8. 10. 2020 do 20:00 hod na tel. č. 541 652 223 a 541 652 252.

Více informací naleznete na webových stránkách města, nebo na tel. 725 171 854.

  • Vážení spoluobčané, žádáme Vás o spolupráci na přípravě kalendáře města Újezd u Brna pro rok 2021. Pokud vlastníte historické fotografie města, které budete ochotni pro účel uveřejnění v tomto kalendáři zapůjčit, doručte je do Mezigeneračního centra nebo na podatelnu městského úřadu, a to v termínu do 9. října 2020. Za Vaši ochotu fotografie zapůjčit předem velmi děkujeme.
  • Město Újezd u Brna ve spolupráci s komisí životního prostředí zve všechny občany na Výsadbu stromů, která se bude konat 17. 10. 2020 v ulicích našeho města. Občané, kteří se chtějí aktivně zapojit a zasadit strom se přihlásí na email:     sazeni-ujezd@seznam.cz nebo v Mezigeneračním centru do 7. 10. 2020 s uvedením kontaktu.
  • MUDr. Godavová oznamuje občanům, že již dorazily vakcíny na chřipku. Pacienti, kteří byli očkovaní v roce 2019, se mohou po 10 hodině telefonicky objednávat.