Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 4. 1. 2023

  1. Město Újezd u Brna oznamuje, že v sobotu 7. 1. 2023 přibližně mezi 10 a 14 hodinou proběhne v našem městě Tříkrálová sbírka. Akce se uskuteční pod záštitou organizace Charita Česká republika. Velmi děkujeme za štědrost všem ochotným dárcům.
  2. Město Újezd u Brna ve spolupráci s KŠK vás srdečně zve na Tříkrálový koncert, který se uskuteční 8. 1. 2023 v kostele sv. Petra a Pavla od 18 hodin.
  3. Město Újezd u Brna oznamuje, že je do 5. 1. 2023 z důvodu nemoci uzavřena klubovna pro mládež v parku. Děkujeme za pochopení.
  4. Městský úřad Újezd u Brna upozorňuje občany, kteří se budou chtít zúčastnit Volby prezidenta republiky a ze zdravotních důvodů (netýká se izolace a karantény v souvislosti s onemocněním COVID 19) se nemohou dostavit do volební místnosti, aby nejpozději do čtvrtka 12. ledna 2023 nahlásili u paní Nykodýmové na tel. 725 171 854 jméno, příjmení, rok narození, telefonní kontakt a adresu trvalého pobytu (u bytových domů apod. i vchod a č. bytu). Členové volební komise se dostaví s přenosnou urnou v pátek 13. ledna 2023 v odpoledních hodinách. Dále upozorňujeme, že lidé v izolaci a karanténě mohou využít zvláštních způsobů hlasování: a) Hlasování u volebního stanoviště, ve středu 11. 1. 2023 od 8:00 do 17:00 hodin (přehled umístění volebních stanovišť naleznete na webových stránkách města). b) Hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky: v pátek 13. 1. 2023 od 8:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. c) Hlasování v uzavřených pobytových zařízeních: ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 8:00 do 22:00 hodin a v pátek 13. 1. 2023 od 8:00 do 18:00 hodin. Více informací naleznete na webových stránkách města nebo na tel. 725 171 854. Místem konání voleb v – okrsku č. 1 je místnost v budově Základní školy, Školní 284, Újezd u Brna, pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: 9. května, Družstevní, Krátká, Legionářská, Lidická, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Palackého, Revoluční, Rozprýmova, Sušilova, Školní, Šternovská, Tyršova a Za Tratí. okrsku č. 2 je místnost v budově Domu s pečovatelskou službou, Rybářská 1001, Újezd u Brna, pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: Česká, Hybešova, Komenského, Na Zahrádkách, Na Zámečku, Nad Sklepy, nám. sv. Jana, Příční, Rybářská, Rychmanovská, Štefánikova, U Hřiště, U Parku, V Sádku, Vinohrádky a Wolkerova.
  5. Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Brna Vás srdečně zve na 18. hasičský ples, který se bude konat v sobotu 14. 1. 2023 od 20 hod. v kulturním domě Na Rychtě. K tanci i poslechu hraje skupina PANORAMA BAND. Rezervace míst v prodejně Vilík sport.