Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 29. 5. 2020

  1. Vážení spoluobčané, město Újezd u Brna bylo Povodím Moravy upozorněno na nepovolené vysazování dřevin do koryta vodního toku Litava, a to na pozemku parc. č. 1819 v k.ú. Újezd u Brna. Jedná se o pozemek, který je v majetku státu, vysazování dřevin tedy proběhlo bez řádného souhlasu vlastníka a správce pozemku. Doporučujeme tímto přesazení dřevin na jiné pozemky, a to v termínu do 7. 6. 2020. Po tomto termínu bude pracovníky Povodí Moravy prováděna údržba a sečení koryta toku Litavy a dojde k odstranění všech vysázených dřevin.  
  2. ZŠ Újezd u Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa učitel/ka
    na II. stupeň ZŠ s aprobací matematika, informatika, popř. v kombinaci s funkcí ICT koordinátora. Předpokládaný nástup 25. 8. 2020. Bližší informace na webových stránkách školy.
  3. ZŠ Újezd u Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa psycholog. Předpokládaný nástup od 25. 8. 2020 nebo dle dohody. Bližší informace na webových stránkách školy.
  4. Vodovody a kanalizace Vyškov budou v době od 2. 6. – 12. 6. 2020 provádět odečty vodoměrů. V případě nepřítomnosti, vylepte stav vodoměru na viditelné místo.
  5. Paní Kateřina Umlášková nabízí zdarma zcela nové, nepoužité jízdní kolo (trojkolku) pro seniory či osoby se zdravotním handicapem. V případě zájmu kontaktujte paní Umláškovou na telefonu: 728 225 216.
  6. Zámek Slavkov u Brna zve všechny na FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY, které se konají v sobotu 30. 5. 2020 od 9.00 – 17.00 hodin v zámeckém parku Slavkov u Brna.