Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 26. 5. 2020

  1. Město Újezd u Brna vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Újezd u Brna. Předpokládaný nástup je 16. 7. 2020. Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh doručte  nejpozději dne 8. 6. 2020 do 12:00 hodin na adresu: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna. Na obálku uveďte:  „Konkurz ZŠ Újezd u Brna – NEOTEVÍRAT“. Více informací na úřední desce a webu města.
  2. Město Újezd u Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „Správce sportovišť“. Předpokládaný nástup 1. 7. 2020. Přihlášku doručte  nejpozději dne 1. 6. 2020 na adresu: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, nebo osobně na podatelnu městského úřadu. Na obálku uveďte:  „Výběrové řízení na pozici správce sportovišť“. Více informací na vývěsce, úřední desce a webu města.
  3. Vážení občané, upozorňujeme na plánovanou úplnou uzavírku komunikace na silnici II/418, od křižovatky sil. II/418 x III/4166 po intravilán obce Otnice.  Realizace bude probíhat od 8. 6. -26. 7. 2020. Jedná se o pokračování stavebních prací v rámci rekonstrukce uvedené komunikace.
  4. Mgr. Marie Jadrná oznamuje občanům, že lékárna je otevřena jako obvykle a to pondělí až pátek od 7.30 do 17.00 hodin bez přestávky.
  5. Orel Telnice zve všechny děti do tenisové školy. První setkání bude v pondělí 1. 6. 2020 od 16.00 hodin na tenisovém kurtu na Orlovně v Telnici a tato lekce bude zdarma. Více informací na www.oreltelnice.cz.