Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 26. 3. 2021

  1. Oznamujeme občanům, že Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
    Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Veškeré informace naleznete na webových stránkách ČSÚ: Sčítání 2021 (www.scitani.cz), popř. na webových stránkách města (https://ujezdubrna.cz/2021/03/08/scitani-lidu-domu-a-bytu-v-roce-2021-v-ceske-republice/).
  2. Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že kontejnery na bioodpad jsou přistaveny od dnešního dne do 28. 3. 2021 a dále budou přistaveny až po velikonočních svátcích, tedy od 9. 4. do 11. 4. 2021.
  3. Oznamujeme občanům, že bude z důvodu plánovaných prací přerušena dodávka el. energie dne 30. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin na ulici Družstevní č. p. 87, Masarykova levá strana od č. p. 68 po ul. Družstevní, a nám. sv. Jana č. p. 3. Více informací naleznete na webových stránkách nebo úřední desce města.