Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 23. 4. 2021

  1. Vážení spoluobčané, vzpomeňme v sobotu 24. dubna, v den výročí osvobození našeho města, všech padlých za druhé světové války a pojďme zapálit skutečnou nebo alespoň pomyslnou svíčku k pomníku T.G.Masaryka, kde jsou vyjmenováni padlí za druhé světové války. Tichou vzpomínkou na tyto naše hrdiny si připomeňme, že si vážíme jejich oběti. která přinesla mír nám všem.
  2. Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že se dne 26. 4. 2021 od 18 hod. v sále Na Rychtě koná 16. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna.
  3. Vážení občané, nabízíme vám možnost zapojení se do akce „Ukliďme Česko“ – „Ukliďme Újezd u Brna“. Cílem této dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky, je neformálním a neorganizovaným způsobem pomoci s úklidem v obci například při vycházce s rodinou. V rámci takzvaného  „Pytlomatu“ je pro sběr odpadků umístěn odpadkový pytel a jednorázové rukavice. Trasy úklidu jsou zcela na vás. Naplněné pytle lze odložit u kontejnerů na tříděný odpad nebo vrátit k “Pytlomatu”, odkud budou odpadky odváženy pracovníky města. “Pytlomaty” jsou umístěny na třech místech, a to u Šmoldusu, v parku u Penzionu a u křížku u ČOV (čistírny odpadních vod). Během akce je nutné dodržovat aktuálně platná opatření, vládní nařízení, omezení, usnesení a další platná nařízení státních institucí související s epidemiologickou situací. Prosíme, nesbírejte potenciálně infekční odpad jako jsou odhozené rukavice, roušky, respirátory či injekční stříkačky. U “Pytlomatů” jsou umístěny Bezpečnostní pokyny, které jsou dostupné také na www.uklidmecesko.cz/organizacni_a_bezpecnostni_pokyny.pdf. S Bezpečnostními pokyny se před sběrem seznamte. Děkujeme všem, kteří se do akce úklidu našeho města zapojí.
  4. V rámci připravované akce ,,Týden pro rodinu“ v době od 10.5. – 14. 5. 2021 pořádá Újezdská Rozmarýna ve spolupráci s městem Újezd u Brna výstavu ,, Zlaté újezdské ručičky. Pokud tvoříte , vyrábíte, malujete, věnujete se ručním pracím nebo dalším tvůrčím činnostem a jste ochotni zapůjčit své výrobky, přineste je od pondělí 26. 4. do 5. 5. 2021 do Mezigeneračního centra v době od 8.00 – 15.00 hodin nebo volejte na tel.: 725 171 859 pro jiný možný termín času. Předem děkujeme za Vaši účast.
  5. Město Újezd u Brna nabízí pracovní pozici správce sběrného dvora. Jedná se o poloviční pracovní úvazek s pracovní dobou v provozní době sběrného dvora. Nástup možný od 1. 5. 2021. Podrobné informace poskytne starostka města na tel.: 602 500 583.
  6. Sbor dobrovolných hasičů oznamuje občanům, že v sobotu 24. 4. 2021 od 9.00 hodin, provede sběr železného šrotu. Prosíme, umístěte železný odpad před své domy až v sobotu z důvodů rozebírání hromad nenechavci. S objemnými či těžkými kusy vám pomohou členové sboru. Předem děkujeme.