Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 22. 3. 2021

  1. Oznamujeme občanům, že Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
    Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Veškeré informace naleznete na webových stránkách ČSÚ: Sčítání 2021 (www.scitani.cz), popř. na webových stránkách města (https://ujezdubrna.cz/2021/03/08/scitani-lidu-domu-a-bytu-v-roce-2021-v-ceske-republice/).
  2. Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že z důvodu přerušení dodávky služeb nebude dne 25. 3. 20210 fungovat pevná linka. V případě potřeby kontaktujte pracovníky na mobilních číslech, které naleznete na webových stránkách.
  3. Oznamujeme občanům, že bude z důvodu plánovaných prací přerušena dodávka el. energie dne 26. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin na ulici Komenského od č. p. 107 a 77 po č. p. 218 a 1056. Více informací naleznete na webových stránkách nebo úřední desce města.
  4. Oznamujeme občanům, že bude z důvodu plánovaných prací přerušena dodávka el. energie dne 30. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin na ulici Družstevní č. p. 87, Masarykova levá strana od č. p. 68 po ul. Družstevní, a nám. sv. Jana č. p. 3. Více informací naleznete na webových stránkách nebo úřední desce města.
  5. Oznamujeme občanům, že byla na ulici Nádražní nalezena taška s nákupem. Kdo ji postrádá, může si ji vyzvednout na služebně naší městské policie.

INZERCE

  • Pivotéka B&B Nápoje spolupracuje s Farmou Martina Novotného z východních Čech. Objednávejte kvalitní vyzrálé hovězí maso na tel. 723 864 841 nebo na emailu masonovotny@email.cz a to do 25. 3. 2021. Maso bude vakuované, čerstvě dovezené v chladících boxech na prodejnu B&B Nápoje ve čtvrtek 1. 4. 2021. Bližší informace a recenze o farmě najdete na facebookových stránkách FARMA MARTIN NOVOTNÝ.