Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 2. 8. 2023

  1. Město Újezd u Brna ve spolupráci s KŠK Vás srdečně zve na 5. ročník Poslední prázdninové jízdy, který se uskuteční 2.9.2023 v parku u penzionu od 13 hodin. Již nyní je možné se registrovat, a to zasláním přihlášky na webových stránkách www.prazdninovajizda.cz. Po vyplnění registrace obdržíte potvrzení přihlášky. V letošním roce je registrace zpoplatněna částkou 100 Kč za účastnící dítě – závodníka. Akce je vhodná pro děti od 2 do max. 10 let.
  2. Město Újezd u Brna ve spolupráci s KŠK Vás srdečně zve na 3. koncert Újezdského kulturního léta, který se bude konat dne 6.8.2023 v parku u Penzionu. Vystoupí dechová kapela Vracovjáci v 17:00 hodin. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás.
  3. Město Újezd u Brna ve spolupráci s KŠK Vás srdečně zve na Letní filmový festival, který se bude konat ve dnech od 14. 8. do 18. 08. 2023 v areálu Sokolovny. Rozpis filmů je uveden na plakátech, na facebooku a webových stránkách města. Začátek promítání ve 20:30 hod., vstup do areálu již od 19:30 hod. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.
  4. Městský úřad Újezd u Brna oznamuje, že vydal Veřejnou vyhláškou hromadné předpisné seznamy o vyměření místních poplatků poplatníkům, kteří nezaplatili místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti. Hromadný předpisný seznam je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři účetní nebo matriky. Za rok 2023 neuhradilo poplatky 481 poplatníků. Splatnost poplatku byla dne 30. 6. 2023. Vážení občané, zkontrolujte si zda jste uhradili místní poplatky. Děkujeme.
  5. Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje je z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů zakázáno, mimo jiné, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící a doutnající předměty. Celý text rozhodnutí je zveřejněn na webových stránkách města, facebooku a ve vývěskách města. Zákaz platí do odvolání.
  6. MUDr. Jana Kudrnová oznamuje, že v týdnu od 24. 7. do 6. 8. 2023 bude čerpat řádnou dovolenou. Ordinace bude v tomto období uzavřena. Akutní stavy po předchozí telefonické konzultaci ošetří MUDr. Jana Godavová.
  7. MUDr. Martina Jonasová oznamuje, že ve dnech 31. 7.–11. 8. a 28. 8.–1. 9. 2023 bude ordinovat od 7:30 do 12:00 hod. A to pouze pro akutní případy a dříve objednané. Děkujeme za pochopení.
  • Ve čtvrtek přijede pojízdná prodejna s oříšky, sušeným ovocem a cukrovinkami, v čase 8.30 – 9.00  hod. Přijďte si vybrat ze široké škály sortimentu.
  • Vojkovická Chasa Vás srdečně zve na Vavřinecké hody, které proběhnou tento víkend 4. 8. až 6. 8. 2023 na fotbalovém hřišti ve Vojkovicích. V pátek se můžete těšit na cimbál v čele s Karlem Hegnerem, v sobotu na kapelu Dreams a nedělním odpolednem Vás budou provázet Blučiňáci. Těšíme se na Vás.
  • Oznamujeme občanům, že v sobotu 5. 8. 2023 se v Hostěrádkách-Rešově uskuteční triatlonový závod. Start a cíl tohoto závodu bude u vodní nádrže v obci. S jeho konáním budou spojena některá omezení, která se dotknou zejména silniční dopravy. V době od 11:00 do 12:30 bude uzavřena silnice od konce Újezdu u Brna přes Hostěrádky po křižovatku v Šaraticích u kostela. Děkujeme za pochopení. Rádi bychom Vás tímto pozvali na sledování závodu a povzbuzování závodníků. Občerstvení bude připraveno u nádrže. Zároveň bychom chtěli požádat o shovívavost a ohleduplnost k závodníkům.”