Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 2. 10. 2020

  1. Vážení spoluobčané, žádáme Vás o spolupráci na přípravě kalendáře města Újezd u Brna pro rok 2021. Pokud vlastníte historické fotografie města, které budete ochotni pro účel uveřejnění v tomto kalendáři zapůjčit, doručte je do Mezigeneračního centra nebo na podatelnu městského úřadu, a to v termínu do 9. října 2020. Za Vaši ochotu fotografie zapůjčit předem velmi děkujeme.
  2. V termínu 15. 10. 2020 – 15.12.2020 bude probíhat realizace rekonstrukce silnice „II/416 ÚJEZD U BRNA – ŽATČANY“ Jedná se o rekonstrukci krytu silnice II/416 v extravilánu mezi obcí Žatčany  a městem Újezd u Brna. Akci je nutno udělat při vyloučení provozu na silnici č. II/416, tedy za úplné uzavírky.   Objízdná trasa pro linkovou dopravu a vozidla do 3,5t povede po silnici
    č. II/380, dále po silnici č. III/4184 a silnici č. II/418. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t povede po silnici č. II/380 a sil. č. II/418. Zodpovědná osoba: Ing. Jan Lakomý, tel.: 725 820 194.
  3. Lékárna U Školy Újezd u Brna oznamuje občanům, že do odvolání má zkrácenou otevírací dobu, a to pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.
  4. Oznamujeme občanům, že na dětském hřišti v ulici Na Zahrádkách byla nalezena Power banka a malý repráček, dále bylo nalezeno na ulici Školní dětské kolo modré barvy a na hřbitově se našli klíče. Kdo uvedené věci postrádá, může si je vyzvednout na služebně městské policie.