Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 15. 2. 2021

  1. Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že se dne 15. 2. 2021 od 18 hod. v sále Na Rychtě koná 15. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna.
  2. Oznamujeme občanům, že městský úřad je otevřen, dle běžných úředních hodin, bez omezení.
  3. Oznamujeme občanům, že se v našem městě v minulých dnech vyskytly letáky vybízející k občanské neposlušnosti, k nenošení roušek chránících ústa a nos a ke zlehčování nebezpečnosti nemoci COVID-19 a její nakažlivosti. Důrazně Vás žádáme, abyste těmto dezinformacím nevěřili a mimořádná opatření nezlehčovali. Jak jsme Vás již mnohokrát vyzývali, není třeba propadat panice, ale je nutné, aby každý sám chránil sebe i své okolí. Jen tak můžeme očekávat návrat do normálního způsobu života, bez omezení.
  4. Upozorňujeme občany, že ve Smíšence na ulici Hybešova 476 jsou podpisové archy nově založeného hnutí PŘÍSAHA Roberta Šlachty. Pokud chcete podpořit jeho práci, můžete pomoci svým podpisem. Bližší informace o Robertu Šlachtovi najdete na webových stránkách www.prisaha.cz.
  5. Městská policie oznamuje, že byl nalezen černý klíč, za koupalištěm, kdo jej postrádá, může si jej vyzvednout na služebně městské policie.
  6. MUDr. Godavová nebude od 18. 2. 2021 do 23. 2. 2021 ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Kudrnová po předchozí telefonické domluvě. Dne 22. 2. a 23. 2. bude v ordinaci přítomna sestra a od 24. 2. 2021 bude opět běžná ordinační doba.