Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 11. 5. 2020

  1. Město Újezd u Brna vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Újezd u Brna. Předpokládaný nástup je 7. 2020. Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh doručte  nejpozději dne 8. 6. 2020 do 12:00 hodin na adresu: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna. Na obálku uveďte: „Konkurz ZŠ Újezd u Brna – NEOTEVÍRAT“. Více informací na úřední desce a webu města.
  2. Město Újezd u Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „Správce sportovišť“. Předpokládaný nástup 1. 7. 2020. Přihlášku doručte  nejpozději dne 1. 6. 2020 na adresu: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna nebo osobně na podatelnu městského úřadu. Na obálku uveďte: „Výběrové řízení na pozici správce sportovišť“. Více informací na vývěsce, úřední desce a webu města.
  3. Město Újezd u Brna oznamuje, že v souvislosti s přeladěním slovenských pozemních  vysílačů  na jiné kanály proběhlo od 5. 5. 2020 přeladění i na naší kabelové televizi. Podle typu a nastavení funkcí televizoru se dá předpokládat, že bude nutné znovu provést naladění slovenských programů. 
  4. Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že ve středu 13. 5. 2020 od 7.45 do 12.45 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie, a to na ulicích Družstevní, Hybešova pouze O2, Komenského od Nádražní po Štefánikovu a č. p. 1056 kromě č. p. 951, Masarykova kromě č. p. 70 a ČOV, Nádražní č.p. 56, nám. Sv. Jana, ul. U Hřiště a ul. Šternovská od ul. Masarykova po č. p. 717 a 729.
  5. Město Újezd u Brna oznamuje, že v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie ve středu 13.5.2020 bude omezen provoz městského úřadu, a to od 13:00 do 17:00 hodin. Současně oznamujeme, že v době přerušení dodávky elektrické energie bude omezen také provoz kabelové televize.
  6. Cvičitelka Petra Vás zve na pravidelné lekce jógy a pilates. Cvičíme každý čtvrtek v 18.30 v Sokolovně Sokolnice. Zvány jsou všechny věkové skupiny, ženy i muži. S sebou si vezměte jen vlastní podložku a dobrou náladu. Přijďte se na chvíli věnovat sami sobě – těšíme se na Vás!
  7. Kudrnová oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ve středu 13. 5. 2020 bude ordinovat pouze pro akutní pacienty od 7:00 – 10:00 hodin.
  8. Otničtí zahrádkáři Vás zvou na Jarní prodejní trhy v sobotu 16. 5. 2020 od 10.00 do 15.00 hodin před ZŠ Otnice. Nabídnou přísady zeleniny, květin, letniček, skalničky, kaktusy, semena, hnojiva a postřiky. Dále pak ovčí sýry, umělé květiny, svíčky, keramiku, proutěné výrobky a jiné zajímavé zboží. Vstup zdarma. Těší se na Vaši návštěvu.