Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Multifunkční hala se zázemím

Jedná se o sportovní halu, která je určena primárně pro sportovní zápasy s přítomnosti diváků – je navržena tribuna v 2.NP. Sportovní halu lze dělit na čtyři provozní celky – vlastní sportoviště se zázemím, posilovnu, bufet a menší sál se zázemím v 2.NP. Provoz objektu bude ošetřen vlastním provozním řádem objektu.

Dispoziční řešení:

  • Objekt je navržen jako dvoupodlažní s vnitřním komunikačním koridorem z chodeb a dvojicí schodišť. Přístup je jedním hlavním vstupem doplněným o vstupy vedlejší.
  • Hlavní provoz haly je řešen z centrální chodby s recepcí a schodištěm do 2.NP. Sportující skrze špinavou chodbu m.č. 1.04 vstupují do jednotlivých šaten. Z šaten je přístupné hygienické zázemí s WC a sprchou. Sportující následně skrze čistou chodbu m.č. 1.16 vstupují do prostoru herní plochy.
  • Příslušenství herní plochy je řešeno samostatnou, uzamykatelnou nářaďovnou m.č. 1.45, která je přístupná pomocí dvoukřídlých dveří také z exteriéru.
  • Diváci mohou v případě sportovních akcí vstupovat kromě hlavního vstupu taktéž dvojicí bočních vstupů v prostoru baru v 1.NP. Bar má samostatné skladovací prostory s 1.28-1.30 se samostatným zásobovacím vstupem z exteriéru. Diváci mají možnost konzumace ve vnitřních prostorách baru a v krytých venkovních prostorách terasy.
  • Hygienické zázemí diváků je řešeno z centrální chodby v 1.NP. Tribuna pro diváky je přístupná z 2.NP prostřednictvím schodiště. Tribuna je po celé délce hřiště a má kapacitu 150 diváků. V 2.NP je situován menší cvičební sál, sál může fungovat samostatně – je obsloužen samostatně hygienickým zázemím a šatnou pro muže a ženy. V západní části 2.NP jsou navrženy klubovny pro místní spolky, klubovny mají taktéž samostatné hygienické zázemí. Klubovny jsou přístupné jak po hlavním schodišti z hlavního vstupu, tak po vedlejším ze západní strany objektu.
  • Zcela samostatnou funkční jednotku tvoří dvojice šaten v 1.NP, které jsou určeny pro venkovní sporty. Šatny jsou rozděleny na muže a ženy.
  • V levé části objektu je navržena provozovna posilovny s šatnou dělenou na muže a ženy s vlastním hygienickým zázemím a úklidovou komorou.
  • Objekt je řešen jako bezbariérový, kdy jsou komunikační prostory řešeny bez terénních nerovností a přístup do 2.NP je zajištěn prostřednictvím výtahu.