Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.06.2024 od 08:00 do 10:00 hodin

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

  • dne 13.06.2024 od 08:00 do 10:00 hodin

Vypnutá oblast
Újezd u Brna – Hybešova od č.p 229 a 25 směr ul.Sušilova, – Legionářská, – Nad sklepy, – Nádražní
od č.p. 371 a 565 po ul. Sušilova, – Sušilova, – Tyršova, – Vinohrádky, – V Sádku č.p.18, – Za Tratí
márnice a zahrádky za hřbitovem

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení
EG.D, a.s.