Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Slavnostní otevření haly 01.09.2023

Konečně jsme se dočkali a slavnostně otevřeli sportovní halu

V pátek 1. září nesměřovaly naše kroky do školy, ale do nové multifunkční sportovní haly k jejímu slavnostnímu otevření. Poslední dny před otevřením zde probíhal bzukot jako ve včelím úle. Všichni pracovali urputně na tom, aby hala byla krásně naleštěná a aby poskytla také příjemné posezení lidem, kteří si přijdou halu prohlédnout.

Dopoledne v den D jsme k přestřižení pásky očekávali pana hejtmana, Ing. Jana Grolicha. Mezi přítomnými hosty byli starostové a starostky okolních obcí, zastupitelé města, místní podnikatelé, ředitelé škol a zástupci dalších místních významných subjektů, které s naším městem spolupracují. Při této slavnostní příležitosti k nám zavítali také významní představitelé sportovních klubů a jednot.

Dopolední blok provázel slovem Mgr. Tomáš Kaválek. Před samotným přestřižením pásky požehnal hale i všem přítomným děkan P. Petr Hošek.

Odpoledne směřovaly k hale davy lidí místních i z blízkého okolí. Tento blok moderoval známý fotbalový útočník Petr Švancara. Po celé odpoledne probíhaly komentované prohlídky haly. Průvodcovské role se ujal pan místostarosta Ing. Karel Vévar, správce haly pan Libor Velíšek a radní Ing. Miloš Zapletal.

Po slavnostním zahájení následovalo utkání dorostenek ve volejbale, poté si zahrála fotbalová přípravka a následovalo utkání mužů v házené. Vše zakončil fotbalový zápas mezi Mercedes týmem složeným z bývalých profesionálních hráčů fotbalu, především Zbrojovky Brno a našimi muži.

Lidem se nechtělo odcházet, a tak někteří využili možnosti posezení u haly až do pozdních večerních hodin.

Ráda bych ještě v závěru poděkovala všem, kteří mají na zbudování tohoto objektu svůj podíl. Zejména velký dík patří panu místostarostovi, Ing. Karlu Vévarovi, za jeho neutuchající obětavost a důsledné řešení všech problémů, které se v průběhu výstavby postavily do cesty. Nesmím zapomenout ani na Ing. Miloše Zapletala, ten po celou dobu příprav i výstavby aktivně dohlížel na to, aby objekt skutečně poskytl maximální komfort sportovcům. Dále chci poděkovat všem radním i zastupitelům, kteří konstruktivně dokázali projednat vždy vše, co bylo v souvislosti s výstavbou haly třeba.

Věřím, že tato hala bude žít sportovními aktivitami a že bude sloužit především místním sportovcům i sportovním nadšencům pro rozvíjení vrozeného talentu i k utužování zdraví, nikoliv ke zničení těla a povede také k větší propagaci sportu v našem městě i celém okolí.

                                                                                                                       Marie Kozáková