Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úprava školního spoje linky 611

Dovolujeme si touto cestou upozornit na změnu v jízdním řádu autobusové linky 611 od 11. 9. 2023. Školní spoj č. 311 ze Sokolnic do Šaratic bude uspíšen o 5 minut. Důvodem je jednak začínající uzavírka mostu přes Vážanský žleb mezi Vážany nad Litavou a Slavkovem u Brna, kdy autobus ze Šaratic přejíždí na dotčenou linku 620, a je třeba jej vést v dřívější časové poloze, a také požadavek dopravce na uspíšení tohoto spoje i v mimovýlukové době, protože nástup velkého množství dětí v Hostěrádkách-Rešově způsobuje pravidelné zpoždění na příjezdu do Šaratic a tím i opožděný odjezd na lince 620 z Hrušek do Slavkova u Brna. Spoj 311 proto zůstane uspíšen i po skončení výluky.