Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje je z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů s okamžitou platností zakázáno mimo jiné rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící a doutnající předměty.