Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uzavírka ulice U Hřiště z důvodu akce Petropavelské hody

Sdělujeme občanům, že z důvodu konání kulturní akce „ Petropavelské hody 2023“, konané ve dnech 01.07.2023 až 02.07.2023, bude prostor před radnicí včetně parkoviště dne 02.07.2023 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin téhož dne uzavřen přechodným dopravním značením. V čase od 27.06.2023, 08:00 hodin do 04.07.2023, 12:00 hod bude zcela uzavřeno parkoviště za Thermotechnikou a prostor kolem ubytovny SK Újezd u Brna. Uzavírka tohoto místa bude rovněž osazena přenosným dopravním značením. Konečná autobusu DPMB a.s. linky č. 40/N95 bude v této době přemístěna z konečné zastávky na ulici U Hřiště na ulici Štefánikova na parkoviště před Rychtou. Žádáme tedy všechny občany, aby v uvedený čas respektovali uvedené přechodné dopravní značení a pokynů strážníků městské policie. Pro parkování vozidel je pak k dispozici parkoviště za zdravotním střediskem a dále parkoviště před MÚ ( vyhrazené pro návštěvy MÚ – vyjma času předávání hodového práva a před MÚ dne 02.07.2023 ). Děkujeme za pochopení.