Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odečty vodoměrů v termínu 9.–21.6.2023.

Vážení odběratelé,
Dovolujeme si Vám oznámit, že aktuálně v místě Vašeho odběrného místa bude naše společnost provádět odečty vodoměrů v termínu od 9. 6. 2023 do 21. 6. 2023.
A. Pokud se vodoměr nachází v přístupné vodoměrné šachtě, tak jeho odečet provedeme zcela samostatně a bez Vaší účasti.
B. V případě, že je Váš vodoměr nepřístupný, tj. nachází se v nemovitosti (chodba, průjezd, sklep, uzavřený areál, apod.), a vy jej nemůžete ve výše uvedeném termínu našemu zaměstnanci osobně zpřístupnit, dovolujeme si Vás tmto zdvořile požádat o Vaši spolupráci a sdělení aktuálního stavu vodoměru některou z uvedených možnost:
a) vylepte lístek s písemnou informací o stavu Vašeho vodoměru na viditelném místě, které je přístupné našemu odečítači (vstupní dveře, okno, poštovní schránka)
b) telefonicky (příp. SMS nebo WhatsApp) nebo emailem odečítači dle adresy odběrného místa, kde uvedete číslo odběrného místa, číslo vodoměru, stav vodoměru: Romana Floriánová, mobil +420 702 287 673, florianova@vakvyskov.cz
c) s využitm webových stránek naší společnost na adrese https://www.vakvyskov.cz/hlaseni-o-stavuvodomeru.

V případě, že náš zaměstnanec nebude schopen provést fyzický odečet vodoměru a Vy nám tento údaj nesdělíte výše uvedeným způsobem, bude Vám množství dodané pitné vody (příp. i množství odvedené odpadní vody) stanoveno technickým odhadem, a to dle Vašich spotřeb ve srovnatelném období předcházejícího roku.
Předem Vám děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.
Vaše Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.