Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tašky na tříděný odpad

Sdělujeme občanům, že tašky na tříděný odpad nejsou určeny pro jednorázové použití a slouží pro opakovaný přenos tříděného odpadu do určených kontejnerů.
V případě vyhození tašky do kontejneru již nová nebude vydána.