Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výběrové řízení – SPRÁVCE/SPRÁVKYNĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Město Újezd u Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice správce/správkyně sportovního areálu

Druh práce:

 • Zajišťuje řádný provoz sportovního areálu (multifunkční hala se zázemím – hlavní hrací plocha, cvičební sál pro GYM sporty, posilovna, sport bar, klubové místnosti, v budoucnu venkovní sportoviště), technického a technologického zařízení. Zajišťuje a organizuje jejich údržbu a opravy.
 • Kontroluje stav sportovního areálu z hlediska bezpečnosti a jeho provozování.
 • Zajišťuje přímé řízení zaměstnanců úseku sportovního areálu.
 • Řídí a zabezpečuje úklid sportovního areálu.
 • Vede přehled o vytíženosti sportovního areálu včetně kalendáře (REZERVAČNÍ SYSTÉM) požadovaných pronájmů.
  Aktivně zabezpečuje vytíženost sportovního areálu.
 • Kontroluje uživatele sportovního areálu při provádění jejich činnosti, zda je v souladu s provozním řádem sportovního areálu.
 • Zajišťuje půjčování sportovních potřeb, náčiní a klíčů.
 • Zajišťuje všechny revize sportovního areálu.

Místo výkonu práce:

 • Město Újezd u Brna

Požadavky:

 • Bezúhonnost
 • Časová flexibilita (včetně víkendů a svátků)
 • Komunikativní schopnosti
 • Zkušenosti s provozováním sportovního nebo kulturního zařízení výhodou
 • Znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint)

Platové zařazení:

 • Dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění – plat.tř. 9

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky, při kvalitním výkonu osobní ohodnocení)
 • stravenkový paušál

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
 • Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Návrh konceptu provozu multifunkční haly včetně návrhu zaměstnanců nutných k zabezpečení provozu
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Lhůta pro podání přihlášek:

 • 21. 4. 2023

Předpokládaný nástup:

 • 1. 6. 2023

Místo a způsob podání přihlášky:

 • Požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na pozice správce/správkyně sportovního areálu“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Další informace:

 • Přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení.
 • Město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
 • Kontaktní osoba – Ing. Karel Vévar, tel. 724 183 499, e-mail: mistostarosta@ujezdubrna.cz

V Újezdě u Brna dne 15. 3. 2023

Ing. Marie Kozáková, v.r.
starostka