Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Používání zábavní pyrotechniky

Městská policie upozorňuje občany našeho města, zejména naši mládež, na dodržování městské vyhlášky č. 5/2021 ze dne 29.12.2021 (https://ujezdubrna.cz/wp-content/uploads/SouboryKeStrankam/5-2021-pyrotechnika.pdf) ohledně zákazu používání pyrotechniky na celém území města Újezd u Brna. Zákaz se nevztahuje na silvestrovské oslavy, které se konají od 18.00 hodin dne 31. prosince do 02.00 hodin dne 1. ledna každého roku.

Porušení nebo nedodržení povinností stanovených touto vyhláškou je posuzováno jako přestupek podle zákona č. 251/2016, o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.