Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koše na psí exkrementy

Vážení spoluobčané,

v poslední době jsme zaznamenali výrazný nárůst psích exkrementů ponechaných na veřejných prostranstvích – v travnatých plochách i na chodnících. Z tohoto důvodu byly ve městě umístěny další koše tak, aby jejich dosah byl pro milovníky psů komfortní. Přesto se výskyt psích exkrementů nesnížil. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby při venčení dodržovali obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 “O udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích….”. Porušením ustanovení předmětné vyhlášky se vystavujete uložení pokuty. Pro Vaši informaci přikládáme mapu města s vyznačením umístění košů na psí exkrementy.