Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Datové schránky pro OSVČ

Informace z Obecního živnostenského úřadu Šlapanice

Na základě novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2023 nově zřizují datové schránky k elektronické komunikaci se státem pro všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) a další právnické osoby, které doposud datovou schránku nevyužívaly (neměli zřízenu). Přístupové údaje budou rozesílány doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023 (nerozesílá živnostenský úřad!). Datové schránky zřízené ze zákona nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až ke dni výmazu ze zákonem stanovené evidence, nikoli přerušením nebo pozastavením podnikání, tzn, že i podnikatelům, kteří mají v současné době oznámeno přerušení provozování živnosti, bude datová schránka zřízena.

Živnostenské úřady v poslední době, na základě výše uvedené novely, zaznamenávají zvýšené množství podání se žádostmi o zrušení živnostenských oprávnění. Očekává se, že s koncem kalendářního roku bude těchto žádostí výrazně přibývat a Obecní živnostenský úřad Šlapanice již nebude moci tyto žádosti vyřizovat tzv. na počkání na přepážce.

Touto cestou vyzýváme všechny podnikatele, kteří chtějí nejpozději k datu 31. 12. 2022 zrušit svá živnostenská oprávnění a tím se vyhnout zřízení datové schránky, aby své podání učinili neprodleně a neponechávali toto rozhodnutí na poslední dny tohoto roku!!! Žádost na zrušení svých živnostenských oprávnění může být podána na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v ČR.

Pokud si nejste jisti, zda jste držitelem nějakého živnostenského oprávnění, můžete si tuto informaci ověřit v živnostenském rejstříku na adrese www.rzp.cz.