Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.9.2022 od 7:30 do 12:00 hodin

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

  • dne 7.9.2022 od 7:30 do 12:00 hodin

Vypnutá oblast Újezd u Brna:

Hybešova od Komenského po č.p. 227 a 24 mimo OÚ, Na Zahrádkách, Příční, Štefánikova včetně Rezidence Cézava mimo č.p. 427, U parku č.p. 1030, V Sádku od č.p. 517 a 24 po konec směr Hostěrádky Rešov.
Seznam zařízení postižených vypnutím: Distribuční trafostanice 9508 Újezd Rekov, Distribuční trafostanice 9521 Újezd u Brna: ZAHRÁDKY II., Distribuční trafostanice 9507 Újezd Mlýn, Distribuční trafostanice 9506 Újezd Koupaliště, Distribuční trafostanice 9145 Újezd ZAHRÁDKY,
Distribuční trafostanice 9511 Újezd Teplotechna, Distribuční trafostanice 705542 Újezd Rešovská.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení
EG.D, a.s.