Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kalendář svozu tříděného odpadu pro občany na rok 2022

V případě potíží se svozem pevného domovního odpadu je třeba kontaktovat svozovou společnost KTS Ekologie s.r.o., která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v Újezdě u Brna, na bezplatné lince  +420 800 888 944.

Vzhledem k četným dotazům doplňujeme informace k tříděnému odpadu:

 • Sběrná místa (klece s kontejnery) – vytříděný odpad se vyváží následovně:
  – každé úterý – plasty,
  – každý čtvrtek – papír,
  – první svoz skla v roce 2022 proběhl ve středu 12. 1. 2022. Termíny dalších svozů jsou 28. 1. 2022 a pak vždy po 4 týdnech (v pátek).
 • Do žlutých pytlů na vytříděné plasty patří i nápojové kartony a plechovky. Takto vytříděný odpad můžete uložit i do žlutých kontejnerů ve sběrných místech. Svozová služba odváží plasty i ze žlutých popelnic. Neumísťujte vytříděné plasty do jiných barevných nádob a pytlů! Vyvezeny budou pouze žluté pytle nebo žluté popelnice.
 • Podnikající subjekty musí mít uzavřené smlouvy se společností, která provádí likvidaci odpadů. Město umožňuje uložit vytříděný odpad za poplatek do sběrného dvora a tímto způsobem nahradit uzavření smlouvy. Na základě uložení vytříděného odpadu ve sběrném dvoře a úhrady příslušné částky Vám bude vystaven doklad prokazující zabezpečení likvidace odpadu, který při podnikatelské činnosti vznikl.

  Svoz tříděného odpadu probíhá pravidelně, i ve dny státních svátků.

  Ve sběrném dvoře se nově od občanů vybírá poplatek pouze za následující položky:
Katalogové čísloNázev odpaducena za kg
17 01 02Cihly2,20 Kč
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 062,20 Kč
17 02 02Stavební sklo5,20 Kč
17 06 04Izolační materiálny neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 035,20 Kč
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 032,20 Kč

Ve sběrném dvoře mohou odpad ukládat pouze místní občané.
Ceník poplatků pro podnikající subjekty je zveřejněn na webových stránkách města.

 • Pro svozy odpadu od občanů města (od domu) platí následující kalendář: