Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 18.11.2021 a 29.11.2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

  • dne 18.11.2021 od 8:00 do 16:00 hodin
  • dne 29.11.2021 od 8:00 do 16:00 hodin

Vypnutá oblast Újezd u Brna:
– Hybešova od Komenského po č.p. 227 a 24 mimo OÚ,
– Na Zahrádkách,
– Příční,
– Štefánikova mimo č.p. 427,
– U parku č.p. 1030,
– V Sádku od č.p. 517 a 24 po konec směr Hostěrádky-Rešov.

Seznam zařízení postižených vypnutím:
Distribuční trafostanice 9508 Újezd Rekov
Distribuční trafostanice 9521 Újezd u Brna: ZAHRÁDKY II.
Distribuční trafostanice 9507 Újezd Mlýn
Distribuční trafostanice 9506 Újezd Koupaliště
Distribuční trafostanice 9145 Újezd ZAHRÁDKY
Distribuční trafostanice 9511 Újezd Teplotechna

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení
EG.D, a.s.