Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upozornění k dotazníku o odpadu

Podáváme vysvětlení k níže uvedenému dotazníku, který jste obdrželi do schránek. Občané mají možnost zatrhnout položky podle svých potřeb. Zde je příklad: Pokud zatrhnete první položku, která se týká zakoupení popelnice na bio odpad městem, můžete současně zatrhnout i položku číslo čtyři, kde projevujete zájem o zapůjčení popelnice na bio odpad, která bude v případě získání dotace pořízena z těchto prostředků. I další položky záleží na vašich potřebách, jedna druhou vzájemně nevylučuje.