Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ničení úrody ondatrou pižmovou

Žádáme občany,
aby nevyhazovali zbytky jídla v okolí řeky Litavy! Dochází tak k přikrmování ondatry pižmové, která následně ničí úrodu na polích v blízkosti řeky. Dále žádáme občany, kteří utrpěli škodu způsobenou těmito hlodavci a mají ji zdokumentovanou, aby fotodokumentaci doručili na adresu sekretariat@ujezdubrna.cz.
Děkujeme za pochopení!