Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení občané,
celkový výtěžek z Tříkrálové sbírky v Újezdě u Brna v tomto roce činí 66.345,- Kč.
Za Vaše dary jménem Charity velmi děkujeme.    

Přispět můžete také na účet 66008822/0800, v. s. 77706200 do 30. dubna 2021.