Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Den vzniku samostatného československého státu

Vážení spoluobčané,

28. října si připomínáme vznik Československa. Tak zásadní událost měla svůj vlastní historický vývoj, který vedl k ustavení samostatného československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Pro tehdejší obyvatele naší krásné země byla tato skutečnost důvodem k velkým oslavám, v nichž se snoubila radost nad nabytou samostatností i nad koncem války.

Uvědomujme si také my, že přes veškerá negativa, která jsme zažili a zažíváme, můžeme žít život ve svobodě, míru a je jen na nás, abychom se snažili do našich životů vrátit víru, naději  a pospolitost. Abychom se radovali z úspěchů druhých, abychom si vážili důvěry a poctivosti a ocenili laskavost a vstřícnost.

Stejně, jako se musíme učit demokracii, měli bychom se učit být dobrými lidmi a také národem, který si váží své země, který si váží svobody a klidného života v míru.

Do dalších svobodných let nám všem přejeme, abychom zůstali věrni svým ideálům, abychom našli úctu k těm, kteří si ji zaslouží, abychom si navzájem rozuměli a pomáhali si a aby nebyla oslabena povinnost, která dnes stojí před každým z nás, totiž povinnost samostatně a svobodně jednat. Protože i sebelepší vláda, prezident či parlament neovlivní zcela naše každodenní chování.

První prezident Československé republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, řekl: „Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

Přejeme Vám tedy, abyste si každý den uvědomovali krásný dar života ve svobodné a krásné zemi a abyste byli ochotni se také svým dílem obětovat pro blaho lidí kolem Vás, pro blaho celého našeho národa.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám radostný a klidný život v míru, svobodě a demokracii.

Za vedení města Ing. Marie Kozáková, starostka