Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Realizace rekonstrukce silnice „II/416 ÚJEZD U BRNA – ŽATČANY“

Termín realizace pracovního místa řízeného SSZ:  8.10.2020 – 15.10.2020

Jedná se o rekonstrukci krytu silnice II/416 v extravilánu mezi obcí Žatčany a městem Újezd u Brna. Celková délka rekonstruovaného úseku krytu silnice II/416 je 1715 m. Akce bude nejprve začínat pracovním místem řízeným světelným signalizačním zařízením za částečné uzavírky sil. II/416 ve směru z Žatčan do Újezdu u Brna.

Termín realizace úplné uzavírky: 15.10.2020 – 15.12.2020

Jedná se o rekonstrukci krytu silnice II/416 v extravilánu mezi obcí Žatčany a městem Újezd u Brna. Celková délka rekonstruovaného úseku krytu silnice II/416 je 1715 m. Akci je nutno udělat při vyloučení provozu na sil. č. II/416, tedy za úplné uzavírky. Technologie opravy tohoto úseku je totožná s opravou při akci: II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE – II. STAVBA, kdy v uzavřeném úseku budou probíhat lokální sanace, při kterých bude hloubka výkopu cca 60 cm. Při akci II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE – II. STAVBA byl problém, kdy autobusy padaly do výkopu, nebo přes krajnice do zeleně, tomu se chceme vyvarovat, proto je nutné tuto akci řešit formou úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa pro linkovou dopravu a vozidla do 3,5t vede po sil. č. II/380, dále po sil. č. III/4184 a sil. č. II/418. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t vede po sil. č. II/380 a sil. č. II/418.

Zodpovědná osoba: Ing. Jan Lakomý, tel.: 725 820 194