Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koronavirus – aktuální opatření

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, koronavirus.mzcr.cz – 24.7.2020 (tiskový briefing Ministerstva zdravotnictví ČR)

Na území celé České republiky, s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin 

  • Povinnost nošení roušek platí pro:
    • hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas

Na území celé České republiky, s účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin

  • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.
  • Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob