Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prodloužení stavebních prací v rámci realizace stavby: II/418 Újezd u Brna – Otnice, II. stavba – úplná uzavírka + křižovatka – Otnice

Vážení občané,
tímto Vás upozorňujeme na prodloužení uzavírky komunikace
: na silnici II/418 v KM 6,70 – KM 7,70 dle staničení, tedy od křižovatky sil. II/418 x III/4166 po intravilán obce Otnice, a to do 9.8.2020. Stavba bude v režimu úplné uzavírky.

Objízdná trasa pro vozidla do 15t a linkovou dopravu povede po sil. III/4166 přes Šaratice, po sil. III/4165 přes Milešovice, dále po sil. III/4199 a zpátky na II/418.

Objízdná trasa pro vozidla nad 15t povede po sil. III/4166 přes Těšany, dále po sil. II/380, po sil. II/381 přes Velké Hostěrádky a zpátky po sil. II/418 přes Bošovice.

Objízdná trasa pro linkovou dopravu povede po sil. II/416 z Újezdu u Brna, přes Hostěrádky-Rešov a Šaratice.

Zodpovědná osoba: Ing. Lakomý – 725 820 194