Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úplná uzavírka komunikace II/418 Újezd u Brna – Otnice – II. stavba + křižovatka Šaratice I. etapa

Vážení občané,
upozorňujeme na plánovanou úplnou uzavírku komunikace
na silnici II/418 v KM 6,70 – KM 7,70 dle staničení, tedy od křižovatky sil. II/418 x III/4166 po intravilán obce Otnice. Jedná se o pokračování stavebních prací v rámci rekonstrukce komunikace.

Termín realizace: 6. – 26. 7. 2020

Objízdná trasa pro vozidla do 15t a linkovou dopravu povede po sil. III/4166 přes Šaratice, po sil. III/4165 přes Milešovice, dále po sil. III/4199 a zpátky na II/418.

Objízdná trasa pro vozidla nad 15t povede po sil. III/4166 přes Těšany, dále po sil. II/380, po sil. II/381 přes Velké Hostěrádky a zpátky po sil. II/418 přes Bošovice.

Objízdná trasa pro linkovou dopravu povede po sil. II/416 Újezd u Brna, přes Hostěrádky a Šaratice, kde se bude otáčet autobus u pošty.

Zodpovědná osoba: Ing. Zeman – 602 725 031