Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tříkrálová sbírka 2020

Dne 11. ledna 2020 se v našem městě konala již tradiční Tříkrálová sbírka. Zájem o tuto akci byl obrovský, zúčastnilo se jí okolo devadesáti dětí do patnácti let, které byly rozděleny do dvaceti pěti skupinek, ty mnohdy čítaly ne tři, ale čtyři, ba dokonce
pět králů. Koledníci celé dopoledne obcházeli újezdské domácnosti, rozdávali radost a koledovali pro potřebné, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit. Díky vaší štědrosti a solidaritě se v Újezdu vybralo úctyhodných 128 203 Kč. Chceme tímto jménem všech koledníků poděkovat za každý váš příspěvek a vaši ochotu pomáhat prostřednictvím Charity České republiky lidem v nouzi.