Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JMK BRNO

V souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020 vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně informaci o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji. 
Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19: 66 osob

Počet osob, kterým byla v souvislosti s kontaktem s prokázaným případem COVID-2019 nařízena karanténa dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: 749 osob
Celkový počet osob indikovaných k testování (počínaje 29. 1. 2020): 987 osob
Další informace: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.
Aktualizace: 21. března 2020, 18:00 hod.