Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYDANÁ MZČR a VLÁDOU ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Krizové opatření na maloobchodní prodej a služby (Usnesení č. 211 ze dne 14. března 2020)

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.

V neposlední řadě vláda od 14. března 2020 od 6.00 hodin zakazuje provoz heren a kasin.

Celý text krizového opatřeníZdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Usnesení vlády České republiky v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav, a to:
 70. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
 71. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření
 72. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření
 73. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření
 74. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky ze dne 12.3.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

Vláda ČR 13. 3. 2020 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 13. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m².

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Mimořádné opatření – hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění, č. j.: MZDR 10653/2020-1/MIN/KAN, ze dne 10.3.2020 

Mimořádné opatření – zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí, č. j.: MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN, ze dne 9.3.2020

Mimořádné opatření – nařízení karantény pro osoby blízké, č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN, ze dne 8.3.2020

Mimořádné opatření – karanténa po návratu z Italské republiky, č. j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, ze dne 7.3.2020

Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 v Evropě a přijatých preventivních opatření Vládou České republiky Vám doporučujeme sledovat aktualizované webové stránky:

Na webových stránkách Jihomoravského kraje taktéž nejdete výstupy ze zasedání Krajské epidemiologické komise Jihomoravského kraje a mimořádných jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje.

V případě potřeby Vám bližší informace podají tajemníci bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.