Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Finanční dary pro nemocnici sv. Anny v Brně

Vážení obchodní přátelé, kolegové, kamarádi,

s ohledem a k přihlédnutí ke stávající mimořádné situaci jsme se rozhodli iniciovat akci, projekt, pomoc – nazvěme to, jak chceme – PALETA POMÁHÁ SV. ANNĚ V BRNĚ.

Název jsme zvolili takový proto, že palety od nás kupujete nebo nám je prodáváte a spojují naši vzájemnou spolupráci.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla určena vládou jako specializované pracoviště pro boj s koronavirem, pro pacienty s nejtěžším průběhem této nemoci,
kteří musí být napojeni na ventilátory a potřebují akutní péči.

Cítím to jako skoro povinnost, abychom společně zkusili každý nějak pomoci v této nelehké situaci. Vím, že všichni budeme bojovat o holé podnikatelské přežití,
že každý z nás dělá opatření, jak udržet naše firmy v chodu. Ovšem veškeré tyto naše kroky budou zbytečné, pokud se nepodaří společnými silami zajistit pomoc,
aby naše společnost tento boj zvládla, a to co možná nejdříve, aby omezení a restrikce pro naše podnikání byly co nejkratší.

Abychom se všichni mohli co nejdříve vrátit k normálu a dohadovat se o cenách, splatnostech, kvalitě – zkrátka o normálním podnikání.

Ředitele této nemocnice osobně znám a zcela mu lidsky důvěřuji, proto jsme si dovolili přijít s touto iniciativou. Peníze budou transparentně využity na konkrétní
nezbytné věci pro boj s nemocí, který nás všechny čeká.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má zřízen bankovní účet, na který jsme jako první okamžitě poukázali náš finanční dar. V příloze je materiál k celé akci,
kde naleznete všechny základní informace k poukázání Vašeho daru. Děkujeme všem, kteří situaci cítí stejně a připojí se jakýmkoliv finančním darem k naší iniciativě
– ať Vy jako firmy nebo jednotlivci.

Zde poděkování ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka:
„Musím říci, že zatím nám nikdo nic podobného nenabídl a jsem za to opravdu rád. Doba není jednoduchá pro nikoho z nás, naši zdravotníci se teď ocitají v „první linii“.
Sháníme, kde můžeme ochranné pomůcky a další relativně drobnosti pro veškerý zdravotnický personál, ale budeme potřebovat řadu dalších věcí.
Například pomůcky sloužící ke zkrácení času při zajištění dýchacích cest pacienta (z hlediska kontaminace okolí a přenosu infekce na personál je to nejrizikovější anesteziologický výkon),
kdy jedna stojí přes 30 tisíc korun, nebo plicní ventilátory za 150 tisíc korun. A tak bych mohl pokračovat… Je mi jasné, že situace, ve které jsme se ocitli, je těžká pro všechny v jejich profesích
a moc děkuji Vám všem, že se zapojíte do jakékoliv aktivity. Přeji nám, ať tohle těžké období zvládneme ve zdraví a se ctí.“

Děkuji Vám upřímně za pomoc a těším se, že společně všichni pomůžeme dobré věci.

S pozdravem

Robert Háp
jednatel společnosti
H E R U S, s.r.o.
www.herus-palety.cz