Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Třídění odpadu do žlutých pytlů

Vážení spoluobčané,

vzhledem k přetrvávajícím problémům v třídění plastů bylo nově s firmou SUEZ dohodnuto, že do žlutých pytlů budou ukládány pouze sešlápnuté PET lahve (i s víčkem). Žádáme Vás tímto, abyste počínaje lednem 2020 tedy do žlutých pytlůukládali pouzetento plastový odpad: sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
Do kontejnerů v malých sběrných dvorech je možné i nadále ukládat plasty dle letáku, který byl zveřejněn v prosincovém čísle městského zpravodaje na straně č. 30. 

V minulém roce se situace v oblasti svozu PDO výrazně změnila. Stávající svozová firma SUEZ nám v prosinci 2019 dodala nový ceník, kde již nebyla uvedena zvýhodněná částka za svoz plastů ve žlutých pytlech ve výši 0,00 Kč jako doposud, ale plasty měly být považovány za běžný směsný komunální odpad.
Vzhledem k vývoji situace jsme dospěli k názoru, že je třeba znovu prověřit trh a pokusit se výběrovým řízením vybrat novou firmu, která bude s naším městem ve svozu PDO spolupracovat. V současné době je připravováno výběrové řízení, které bude vyhlášeno příští týden. Současně již od loňského roku probíhají jednání k výběru firmy na zavedení motivačního systému třídění odpadů. Představení této firmy připravíme na některé z nejbližších jednání zastupitelstva města.

Vedení města